Akademik Personel

BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI

Doç. Dr. ÖNDER ÇALCALI
Arş. Gör. Dr. ABDULKERİM EROĞLU
Arş. Gör. AYKUT SÖNMEZ